Rochiyati Murniningsih   - Universitas Muhammadiyah Magelang

Bayu Sindhu Rahardja - Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Imam Ghozali (ID SCOPUS: 55875276500) - Universitas Diponegoro

Franciscus Xaverius Sugiyanto (ID SCOPUS: 57193768454) - Universitas Diponegoro

Suryo Pratolo (ID SCOPUS: 57195473385) - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Salamatun Asakdiyah - Universitas Ahmad Dahlan

Dona Primasari (ID SCOPUS: 57195505194) - Universitas Jenderal Soedirman