[1]
Janah, N. 2018. Pendekatan Normativitas dan Historisitas serta Implikasinya dalam Perkembangan Pemikiran Islam. Cakrawala: Jurnal Studi Islam. 13, 2 (Dec. 2018), 102-119. DOI:https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2331.