Janah, N. (2018). Pendekatan Normativitas dan Historisitas serta Implikasinya dalam Perkembangan Pemikiran Islam. Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 13(2), 102-119. https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2331