Janah, N. (2018) “Pendekatan Normativitas dan Historisitas serta Implikasinya dalam Perkembangan Pemikiran Islam”, Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 13(2), pp. 102-119. doi: 10.31603/cakrawala.v13i2.2331.