[1]
Yunita, A. 2018. Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam 
Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah. Varia Justicia. 14, 1 (Jun. 2018), 21-29. DOI:https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2024.